360

Sinh viên nhận học bổng

9

Tỷ đồng tiền mặt

2

Đơn vị đồng sáng lập cùng các nhà đồng hành

THƯ NGỎ - BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

Việc hỗ trợ xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính - kinh tế luôn là một trong những hoạt động Trách nhiệm xã hội ("CSR") mang tính nghề nghiệp cao, được ưu tiên hàng đầu của Deloitte và ACCA trong nhiều năm qua. Chương trình Học bổng Thắp sáng Tương lai ("LUYF") là một trong những hoạt động CSR mà Deloitte và ACCA dành nhiều tâm huyết để triển khai từ năm 2012 đến nay. Thắp Sáng Tương Lai - mùa 8, sẽ tiếp tục kiến tạo những giá trị, với một quy mô ý nghĩa hơn khi Quỹ học bổng giờ đây sẽ là một chương trình chủ đạo của World Class - sáng kiến cộng đồng được khởi tạo bởi Deloitte Toàn cầu, nhằm chuẩn bị hành trang cho 300.000 thế hệ trẻ tương lai để sẵn sàng bước vào một thế giới ngập tràn những cơ hội.
 
Oops! You don't have permission for view this category
Liên hệ để biết thêm thông tin