164

Sinh viên nhận học bổng

5

Tỷ đồng tiền mặt

3

Đơn vị trao giải

THƯ NGỎ - BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

Việc hỗ trợ xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính - kinh tế luôn là một trong những hoạt động CSR mang tính nghề nghiệp cao, được ưu tiên hàng đầu của Deloitte và ACCA trong nhiều năm qua. Chương trình Học bổng Thắp sáng Tương lai là một trong những hoạt động CSR mà cả Deloitte và ACCA dành nhiều tâm huyết để triển khai từ năm 2012 đến nay....

Tin tức

135 sinh viên đã được trao học bổng “Thắp sáng tương lai“

Ngày 27/8/2015, Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) đã tổ chức chương trình trao học bổng “Thắp sáng tương lai” lần thứ 3.

Xem thêm

HỌC BỔNG THẮP SÁNG TƯƠNG LAI LẦN THỨ 2

Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) tại Việt Nam và Deloitte Việt Nam vừa công bố chương trình học bổng Thắp sáng Tương lai lần thứ 2 dành cho các sinh viên chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng và ngoại thương của các trường đại học tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Xem thêm
Liên hệ để biết thêm thông tin