Tiêu chí

ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHÍ XÉT HỌC BỔNG

Tiêu chí tuyển chọn để trao học bổng bao gồm:

Có thành tích học tập khá. Điểm trung bình từ 6.5 trở lên đối với trường hợp sinh viên dân tộc thiểu số hoặc vùng sâu – vùng xa. Các diện khác có điểm trung bình là 7.0 trở lên
Có đam mê phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và tư vấn
Có hoàn cảnh gia đình khó khăn
Tích cực tham gia vào công tác xã hội của trường hoặc các hoạt động ngoại khóa, đoàn, hội.

 

MỨC HỌC BỔNG

Mỗi suất học bổng trị giá 25 triệu đồng bao gồm 3 triệu đồng tiền mặt, Quỹ học bổng thanh toán trực tiếp học phí tại trường Đại học hoặc cho các khóa học ACCA hoặc Tiếng Anh do sinh viên nhận học bổng tự chọn lựa trị giá 7 triệu đồng. Sinh viên nhận học bổng sẽ được miễn phí đăng ký đầu vào và theo học môn Kế toán tài chính (F3 – Financial Accounting) của chương trình nghiệp quốc tế ACCA cũng như sẽ trải qua học đợt thực tập hè đặc biệt cùng các khóa học kỹ năng mềm trong đợt thực tập hè tại Deloitte Việt Nam trị giá 15 triệu đồng (vào đợt thực tập tháng 7 hằng năm).

 

THỜI GIAN XÉT HỌC BỔNG

Từ ngày 23 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 05 năm 2017.

Liên hệ để biết thêm thông tin