Kết quả học bổng

Danh sách những người đạt học bổng tại Thành phố Hà Nội

Năm 2017

STTGiới tínhHọ và tênTrườngChuyên ngành
1 Nam Nguyễn Văn Dũng Đại học Kinh tế quốc dân Kế toán
2 Nữ Nguyễn Thanh Huyền Học viện Tài chính Kiểm toán
3 Nữ Đỗ Thị Khánh Học viện Tài chính Kiểm toán
4 Nữ Nguyễn Minh Hằng Học viện Tài chính Kế toán doanh nghiệp
5 Nữ Trần Thị Như Học viện Tài chính Tài chính doanh nghiệp
6 Nữ Nguyễn Thị Vân Anh ĐH Ngoại thương Hà Nội Kinh tế đối ngoại
7 Nữ Phạm Thị Hải Lý Học viện Tài chính Hải quan và nghiệp vụ ngoại thương
8 Nam Nguyễn Ngọc Nguyên ĐH Ngoại thương Hà Nội Quản trị kinh doanh quốc tế
9 Nữ Nguyễn Thị Chiều Học viện Tài chính Kiểm toán
10 Nữ Mai Thị Hải Quỳnh Đại học Kinh tế Quốc dân Kiểm toán
11 Nữ Lê Thị Phương Học viện Tài chính Tài chính quốc tế
12 Nữ Lê Thị Quỳnh Anh Học viện Tài chính Thuế
13 Nữ Lương Ngọc Hà Linh Học viện Tài chính Kiểm toán
14 Nữ Nguyễn Thị Anh Học viện Tài chính Tài chính doanh nghiệp
15 Nữ Nguyễn Thị Mến Học viện Tài chính Tin học – Tài chính – Kế toán
16 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Ánh Học viện Tài chính Quản lí Tài chính công
17 Nữ Nhữ Thanh Nga Học viện Tài chính Kiểm toán
18 Nữ Đoàn Thị Mỹ Linh Đại học Kinh tế Quốc dân Tài chính doanh nghiệp
19 Nữ Nguyễn Thị Tươi ĐH Ngoại thương Hà Nội Tài chính quốc tế
20 Nữ Hoàng Thị Hoài ĐH Ngoại thương Hà Nội Kinh tê đối ngoại
21 Nữ Nguyễn Thị Vân Anh Học viện Ngân hàng Kiểm toán
22 Nữ Phạm Thị Minh Quyên Đại học Kinh tế quốc dân Kiểm toán
23 Nữ Trần Thùy Linh Đại học Kinh tế quốc dân Ngân hàng

Năm 2016

STTGiới tínhHọ và tênTrườngChuyên ngành
1 Nam Phạm Anh Tú Học Viện Ngân Hàng Ngân hàng
2 Nữ Phan Thị Thảo Học Viện Ngân Hàng Ngân hàng
3 Nữ Cấn Thị Hồng Loan Học viện Ngân hàng Ngân hàng thương mại
4 Nữ Nguyễn Thị Thu Học viện Ngân hàng Tài chính doanh nghiệp
5 Nữ Nguyễn Thị Ngân Học viện Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng
6 Nữ Nguyễn Thị Thu Hoài Học viện Ngân hàng kế toán
7 Nữ Nguyễn Thị Nhung Học Viện Tài Chính Ngân hàng- bảo hiểm
8 Nữ Tăng Thị Phương Học Viện Tài Chính Kế Toán Doanh Nghiệp
9 Nữ Nguyễn Thị Hải Quỳnh học viện tài chính kiểm toán
10 Nữ Đinh Thị Thảo Nhung Đại học Kinh tế Quốc dân Bảo hiểm
11 Nữ Phan Thị Điệp Đại học Ngoại thương Hà Nội Kế toán
12 Nam Nguyễn Phương Nam ĐH Kinh Tế Quốc Dân Kiểm toán

Năm 2015

STTGiới tínhHọ và tênTrườngChuyên ngành
1 Nữ Lê Thị Minh Lương Học Viện Tài Chính Tài chính quốc tế
2 Nữ Lê Thị Thủy Học Viện Tài Chính Kế toán - Chuyên ngành: Kiểm toán
3 Nữ Đỗ Thị Phương Học Viện Tài Chính ngân hàng - Bảo hiểm - Chuyên ngành: Tài chính Bảo hiểm
4 Nữ Đặng Thị Hương Ly Học Viện Tài Chính Kinh tế - Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư tài chính
5 Nữ Bùi Thị Quỳnh Hoa Học viện tài chính Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Marketing
6 Nữ Vũ Thị Nhung Học viện tài chính Kế toán
7 Nữ Nguyễn Thị Huệ HV Ngân hàng Kế toán - Kiểm toán - CN Kế toán
8 Nữ Nguyễn Thị Tấm HV Ngân hàng Tài chính ngân hàng - CN Tài chính DN
9 Nữ Vũ Thị Hương HV Tài chính TCDN - chuyên ngành TCDN
10 Nam Nguyễn Thế Khánh HV Tài chính TCDN - chuyên ngành TCDN
11 Nữ Võ Thị Hằng Kinh tế quốc dân Kế toán - Kiểm toán
12 Nữ Trần Thị Phương Huyền Ngoại Thương Kinh tế
13 Nữ Hoàng Thị Oanh Đại học Kinh tế quốc dân Kinh tế
14 Nữ Phạm Ngọc Lan Đại học Kinh tế quốc dân Đầu Tư
15 Nữ Trịnh Thị Oanh Đại học Kinh tế Quốc Dân Ngân hàng-Tài chính, khoa tài chính quốc tế
16 Nữ Vũ Thị Thùy Dung Đại học Ngoại Thương Kinh doanh quốc tế

Năm 2013

STTGiới tínhHọ và tênTrườngChuyên ngành
1 Nam Nguyễn Ngọc Sơn FTU Kinh tế đối ngoại
2 Nam Vương Đỗ Tuấn Anh Học viện Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng
3 Nữ Đinh Thị Phương Học viện Ngân Hàng Kế toán-Kiểm toán
4 Nữ Nguyễn Thị Bích Ngọc Học Viện Ngân Hàng Kế toán- Kiểm toán
5 Nam Lê Văn Nguyên Học Viện Ngân Hàng Kế Toán _ Kiểm Toán
6 Nữ Nguyễn Thị Minh Hồng Học viện Tài chính Kế toán
7 Nữ Giáp Hà My Học viện Tài chính Tài chính công
8 Nữ Nguyễn Thị Thảo Học viện Tài chính Kế toán - Kiểm toán
9 Nữ Trịnh Phương Ly Học viện Tài chính Quản trị kinh doanh
10 Nữ Nguyễn Ngọc Uyên Học viện Tài chính Kế toán
11 Nữ Bùi Thị Hiên Học Viện Tài Chính Kế Toán
12 Nữ Hoàng Thị Liên HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN-CHUYÊN NGHÀNH KIỂM TOÁN
13 Nữ Trương Thị Hiền Học Viện Tài chính Kế toán
14 Nữ Nguyễn Thị Thu Hương Kinh tế Quốc dân Tài chính Ngân hàng
15 Nữ Mai Thị Hồng Nhung Kinh Tế Quốc Dân Kế toán - Kiểm toán
16 Nam Cao Đức Anh Kinh tế Quốc dân Ngân Hàng - Tài Chính
17 Nữ Đỗ Thị Tuyến kinh tế quốc dân kế toán- kiểm toán
18 Nữ Phạm Thị Huyền Trang Ngoại Thương Quản trị kinh doanh
19 Nam Trịnh Đình Tuấn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Kế Toán-Kiểm Toán
20 Nữ Đào Ngọc Thúy Đại học Kinh tế Quốc dân Tin học Kinh tế
21 Nữ Võ Thị Linh Đại học Kinh tế Quốc dân Ngân hàng-Tài chính
22 Nam Dương Văn Hải Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Kế toán - Kiểm toán
23 Nữ Nguyễn Thị Bình Đại học Kinh Tế Quốc Dân Kế toán - Kiểm toán
24 Nữ Hoàng Thị Hải Yến Đại học Kinh tế quốc dân Quản trị kinh doanh
25 Nam Trịnh Xuân Đức Đại học Ngoại Thương Tài chính Ngân hàng
26 Nữ Lê Thu Trang Đại học Ngoại Thương Tài chính Ngân hàng
27 Nữ Đậu Thị Yến Đại học Ngoại Thương Quản trị kinh doanh
28 Nữ Lê Thị Minh Thu Đại học Ngoại Thương Kinh Tế Quốc Tế
29 Nữ Trần Lê Hà Phương Đại học Ngoại Thương Hà Nội Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
30 Nam Đinh Văn Điền ĐH. Kinh tế Quốc dân Viện Kế toán - Kiểm toán

Năm 2012

STTGiới tínhHọ và tênTrườngChuyên ngành
1 Nam Nguyễn Khương Duy Học viện Ngân hàng Ngân hàng
2 Nữ Nguyễn Thị Hải Yến Học Viện Ngân Hàng Tài chính - Ngân Hàng
3 Nữ Lê Thị Thảo Học Viện Tài Chính Tài chính Doanh nghiệp
4 Nữ Phạm Thị Nhung Học Viện Tài Chính Ngân hàng- Bảo hiểm
5 Nam Nguyễn Tiến Anh Học Viện Tài Chính Kế toán doanh nghiệp
6 Nữ Nguyễn Thị Cộng Học Viện Tài Chính Kế toán
7 Nữ Phạm Thị Mai Linh Học Viện Tài Chính Kế toán
8 Nữ Vũ Thị Thúy Nga Học Viện Tài Chính Kế toán
9 Nữ Trần Thị Thúy Học Viện Tài Chính Kế toán
10 Nữ Phạm Thị Hương Học Viện Tài Chính Kế Toán
11 Nam Võ Phương Khánh Toàn Đại học Kinh tế Quốc dân Ngân hàng Tài chính
12 Nam Lê Đức Công Đại học Kinh tế Quốc dân Kế Toán
13 Nam Vũ Đức Cảnh Đại học Kinh tế Quốc dân Kiểm toán
14 Nam Vũ Văn Định Đại học Kinh tế Quốc dân Kế toán
15 Nữ Đồng Thị Thủy Đại học Kinh tế Quốc dân Kế toán - Kiểm toán
16 Nữ Lê Thị Hồng Đại học Ngoại Thương Kinh tế và kinh doanh quốc tế
17 Nữ Bùi Thị Lý Đại học Ngoại Thương Kinh tế và kinh doanh quốc tế
18 Nữ Phùng Thanh Hương Đại học Ngoại Thương Quản Trị Kinh Doanh
19 Nữ Nguyễn Thị Quỳnh Anh Đại học Ngoại Thương Quản Trị Kinh Doanh
20 Nữ Nguyễn Thị Hồng Đại học Ngoại Thương Phân tích và đầu tư tài chính

Danh sách những người đạt học bổng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2017

STTGiới tínhHọ và tênTrườngChuyên ngành
1 Nam Lưu Thanh Phong Đại học Ngoại thương TP.HCM Tài chính - Ngân hàng
2 Nữ Đoàn Nguyễn Thảo Vy Đại học Ngoại thương TP. HCM Ngành Kinh tế
3 Nữ Đậu Thị Sương Đại học Ngoại Thương TP. HCM Kinh tế
4 Nữ Đinh Thị Hạnh Đại Học Ngân hàng TP. HCM Tài chính
5 Nữ Lê Thị Mai Trâm Đại học Kinh tế Luật Kế toán-Kiểm toán
6 Nữ Nguyễn Thị Duyên Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM Tài Chính
7 Nữ Vũ Thị Thái Ninh ĐH Kinh tế Tp.HCM Tài chính
8 Nữ Nguyễn Thị Bình Đại học Ngân hàng TP. HCM Kế toán - Kiểm toán
9 Nữ Lê Thị Mỹ Hoa Đại học Kinh tế Tp. HCM Kế toán
10 Nữ Nguyễn Thị Bích Huyền Đại học Ngân hàng Tp.HCM Tài chính
11 Nữ Nguyễn Thị Thúy Quỳnh ĐH Ngân hàng TP. HCM Kinh tế quốc tế
12 Nữ Lê Thị Ngọc Oanh ĐH Ngân hàng TP. HCM Tài chính
13 Nữ Hồ Thị Hà Giang ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM Luật Kinh tế
14 Nữ Trần Thị Ánh Tuyết Đại học Kinh Tế - Luật TP. HCM Tài Chính – Ngân Hàng
15 Nữ Lưu Thị Thu Hằng ĐH Kinh tế - Luật Kế toán – Kiểm toán
16 Nữ Nguyễn Thị Ngọc Duyên ĐH Kinh tế - Luật Kế toán – Kiểm toán
17 Nữ Nguyễn Thương Huyền ĐH Kinh tế - Luật Kế toán – Kiểm toán
18 Nam Trang Nguyên Phát Đại học Kinh tế- Luật Kế toán- Kiểm toán
19 Nữ Phạm Thị Thu Hồng Bạch ĐH Kinh Tế TP.HCM Kế toán
20 Nam Trần Ngọc Sơn Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Kế toán

Năm 2016

STTGiới tínhHọ và tênTrườngChuyên ngành
1 Nam Nguyễn Ngọc Phương Đại học Kinh tế - Luật Kiểm toán
2 Nữ Nguyễn Thị Loan Đại học Kinh tế - Luật Kiểm toán
3 Nữ Nguyễn Thị Thùy Trang Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM Kế toán
4 Nam Trương Đào Gia Bảo Đại Học Kinh Tế Luật Kiểm Toán
5 Nam Trần Thiện Nhân Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh Kiểm toán
6 Nữ Trần Thị Yến Đại học Kinh tế TP.HCM Kiểm toán
7 Nữ Đỗ Thị Tuyết Nhung Đại học Kinh tế TP.HCM Kiểm toán
8 Nữ Nguyễn Thị Thương Đại học Kinh tế TP.HCM Kế Toán
9 Nữ Trương Thị Ý Nhi Đại học Kinh tế TP.HCM Kế Toán
10 Nữ Cao Phương Thanh Đại học Kinh Tế TPHCM Kiểm toán
11 Nữ Vương Ánh Tuyết Đại Học Ngân Hàng thành phố Hồ Chí Minh Kế toán-Kiểm toán
12 Nữ Huỳnh Thị Ngọc Huyền ĐH Ngân Hàng TP Hồ Chí MInh Tài chính

Năm 2014

STTGiới tínhHọ và tênTrườngChuyên ngành
1 Nữ Nguyen Thi Nhu Hien Banking University Accounting - Auditing
2 Nữ Nguyen Thuy Y Banking University Accounting - Auditing
3 Nữ Phan Thi Tham Banking University Finance - Banking
4 Nữ Luu Phuong Nhi Banking University Accounting
5 Nữ Nguyen Thi Hong Loan Banking University Business Administration
6 Nữ Pham Thi Phuong University of Economics Accounting - Auditing
7 Nữ Pham Thi Kieu University of Economics Accounting - Auditing
8 Nữ Huynh Thi Thuy Trang University of Economics Accounting - Auditing
9 Nữ Vo Hoang Thuy Vi University of Economics Accounting - Auditing
10 Nữ Nguyen Thi Minh Hien University of Economics Finance
11 Nam Vo Quoc Thang University of Economics Finance
12 Nữ Luu Hong An University of Economics Accounting
13 Nữ Lam My Huyen University of Economics & Laws Accounting - Auditing
14 Nữ Ngo Thi Nghia University of Economics & Laws Business Administration
15 Nữ Nguyen Tran Thuy Linh University of Economics & Laws Finance - Banking
16 Nữ Pham Le Thanh Truc University of Economics & Laws Accounting - Auditing
17 Nữ Le Thi Thuong University of Economics & Laws Finance - Banking
18 Nam Vo Viet Quan University of Economics & Laws Accounting - Auditing

Năm 2013

STTGiới tínhHọ và tênTrườngChuyên ngành
1 Nữ Nguyễn Thùy Trang Accounting-Auditing HCMC University of Economics
2 Nữ Lê Thị Thưởng Accounting-Auditing University of Economics and Law
3 Nữ Nguyễn Thị Bích Điệp Accounting-Auditing University of Economics and Law
4 Nữ Nguyễn Thị Diễm Accounting-Auditing University of Economics and Law
5 Nữ Lê Thị Huyên Accounting-Auditing University of Economics and Law
6 Nam Nguyễn Mạc Khải Accounting-Auditing University of Economics and Law
7 Nữ Lò Thị Tình Accounting-Auditing University of Economics and Law
8 Nữ Trần Thị Lai Accounting-Auditing University of Economics and Law
9 Nữ Lê Thị Hoa Accounting-Auditing HCMC University of Economics
10 Nam Đặng Minh Hải Accounting-Auditing University of Economics and Law
11 Nữ La Thùy Ngân Accounting-Auditing Banking University
12 Nam Dương Quốc Huy Accounting-Auditing Banking University
13 Nữ Cao Minh Ngọc Quỳnh Accounting-Auditing HCMC University of Economics
14 Nữ Nguyễn Thị Hà Thanh Banking-Finance Banking University
15 Nữ Nguyễn Thị Thanh Phương Banking-Finance Banking University
16 Nữ Lê Thị Ngọc Anh Banking-Finance University of Economics and Law
17 Nữ Phạm Thị Yến Nhi Banking-Finance Banking University
18 Nữ Nguyễn Xuân Nguyên Ý Banking-Finance ĐH Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh
19 Nam Thân Trung Liệt Banking-Finance HCMC University of Economics
20 Nam Phạm Duy Sơn Banking-Finance University of Economics and Law
21 Nữ Phạm Thị Hải Triều Banking-Finance Banking University
22 Nữ Nguyễn Thị Hồng Loan Business Administration Banking University
23 Nữ Tôn Nữ Diệu Thảo External Economics Foreign Trade University
24 Nam Trần Thành Thuận External Economics University of Economics and Law
25 Nam Lê Hải Phú External Economics Foreign Trade University
26 Nam Lê Quốc Thái External Economics Foreign Trade University
27 Nữ Tôn Nữ Mỹ Trinh Finance HCMC University of Economics
28 Nữ Ngô Thị Như Thủy International Economics Foreign Trade University
29 Nữ Trần Nguyễn Yến Nhi International Finance Foreign Trade University
30 Nam Tăng Thành Nhân Marketing HCMC University of Economics

Năm 2012

STTGiới tínhHọ và tênTrườngChuyên ngành
1 Nữ Đặng Thị Kim Lành ĐH Kinh Tế - Luật Kinh tế đối ngoại
2 Nữ Đỗ Thị Hoài Phương ĐH Kinh Tế - Luật Quản Trị Kinh Doanh
3 Nữ Lê Thị Bích Loan ĐH Kinh Tế - Luật Kế Toán - Kiểm Toán
4 Nữ Lê Thị Phương ĐH Kinh Tế - Luật Kế toán - kiểm toán
5 Nữ Hồ Thị Bích ĐH Kinh Tế - Luật Kế toán - Kiểm toán
6 Nữ Lê Thị Phương Thảo ĐH Kinh Tế - Luật Kế toán - Kiểm toán
7 Nữ Phạm Thị Diệu Thùy ĐH Kinh Tế TP HCM Tài chính doanh nghiệp
8 Nữ Trần Thị Thanh Tuyền ĐH Kinh Tế TP HCM Tài chính doanh nghiệp
9 Nam Lâm Phước Thiệt ĐH Kinh Tế TP HCM Tài Chính Doanh Nghiệp
10 Nam Nguyễn Quốc Việt ĐH Kinh Tế TP HCM Ngân Hàng
11 Nữ Phạm Thị Thu Hiền ĐH Ngân hàng Tp.HCM Kế Toán Kiểm Toán
12 Nữ Nguyễn Hồ Thủy Tiên ĐH Ngân hàng Tp.HCM Kế Toán Kiểm Toán
13 Nam Đặng Việt Cường ĐH Ngân hàng Tp.HCM Tài chính ngân hàng- Tín Dụng
14 Nam Võ Văn Sơn ĐH Ngân hàng Tp.HCM Tín Dụng
15 Nam Trần Ngọc Hùng ĐH Ngân hàng Tp.HCM Tín Dụng
16 Nữ Trần Thị Việt Hoa ĐH Ngoại thương, TPHCM Kinh tế đối ngoại
17 Nữ Nguyễn Thị Phương Nhi ĐH Ngoại thương, TPHCM Kinh tế đối ngoại
18 Nam Phan Trường Tín ĐH Ngoại thương, TPHCM Kinh tế đối ngoại
19 Nữ Nghiêm Bích Trâm ĐH Ngoại thương, TPHCM Kinh tế đối ngoại
20 Nữ Nguyễn Ngọc Hạnh Châu ĐH Ngoại thương, TPHCM Quản trị Kinh doanh Quốc tế
21 Nữ Trương Thị Linh Huyền ĐH Ngoại thương, TPHCM Tài chính quốc tế
Liên hệ để biết thêm thông tin