Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai Lighting Up Your Future scholarship Fund

Quỹ học bổng Thắp Sáng Tương Lai ("Lighting up your future" Scholarship) do VPĐD Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam (ACCA Việt Nam) và Công ty Deloitte Việt Nam đồng sáng lập...

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=iSSfEqVrUqM

Liên hệ để biết thêm thông tin