Đăng ký học bổng

Đăng ký học bổng

ỨNG VIÊN VUI LÒNG TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU:

Các ứng viên được yêu cầu trả lời 5 câu hỏi trước khi vào phần ứng tuyển online. Nếu trả lời là “Không” 1 trong 5 câu hỏi , ứng viên đó sẽ không được tiếp tục vào phần ứng tuyển online:1. Bạn có phải là sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh tế hay không? (*)

Vui lòng trả lời các câu hỏi
2. Bạn có là sinh viên của các trường mà Quỹ học bổng đang hướng tới không? HN: Đại học Kinh tế quốc dân, Học viên Tài chính, Học viện Ngân hàng; Đại học Ngoại Thương. Đại học Thương mại, Đại học Hà nội HCMC: Đại học Kinh tế HCMC; Đại học Kinh tế Luật; Đại học Ngân hàng; Đại học Ngoại Thương. (*)

Vui lòng trả lời các câu hỏi
3. Bạn có đang là sinh viên năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 cho năm học 2016 - 2017 không? (*)

Vui lòng trả lời các câu hỏi
4. Gia đình bạn có thuộc diện có sổ hộ nghèo/hộ cận nghèo hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn của địa phương hay không? (*)

Vui lòng trả lời các câu hỏi
5. Điểm trung bình tích lũy học tập (GPA) của bạn có được từ 7.0 hoặc 6.5 (đối với sinh viên thuộc khu vực vùng sâu vùng xa và hải đảo và dân tộc thiểu số) hay không? (*)

Vui lòng trả lời các câu hỏi


I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên (*)

Nhập họ tên
Quê quán (*)

Nhập quê quán
Giới tính (*)

Chọn giới tính
Số điện thoại (*)

Nhập điện thoại
Ngày tháng năm sinh (*)

Điền ngày sinh
Email (*)

Nhập đúng email
Số CMTND (*)

Nhập đúng số CMND
Facebook

Nhập đúng địa chỉ facebook


II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Trường (*)

Điền tên trường bạn đang học
Sinh viên năm thứ (*)

Sinh viên năm thứ?
Khoa (*)

Nhập khoa bạn đang học
Năm dự kiến tốt nghiệp (*)

Nhập năm dự kiến tốt nghiệp
Chuyên ngành (*)

Chuyên ngành học
Mã sinh viên (*)

Nhập mã sinh viên
Lớp (*)

Nhập lớp bạn đang học
Điểm tổng kết năm học (*)

Nhập điểm tổng kết

Lưu ý: Các sinh viên được yêu cầu điền điểm tổng kết (GPA) theo thang điểm 10. Nếu là thang điểm 4 thì quy đổi thành thang điểm 10.

Yêu cầu đăng tải bảng điểm lên hệ thống

(Maximum file size: 2MB)
Tải bảng điểm lên

Lưu ý: Quỹ học bổng chỉ chấp nhận bảng điểm nếu bảng điểm của ứng viên trên 7.0 hoặc 6,5 (đối với sinh viên thuộc khu vực vùng sâu vùng xa, hải đảo và dân tộc thiểu số).III. THÀNH TÍCH

STT Được trao tặng bởi: Thời gian được trao tặng: Mô tả thành tích: Đăng tải chứng chỉ :
Thành tích 1:

(Maximum file size: 2MB)
Thành tích 2:

(Maximum file size: 2MB)
Thành tích 3:

(Maximum file size: 2MB)


IV. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Hãy nêu một hoạt động xã hội nổi bật mà ứng viên đã từng tham gia trong thời gian là sinh viênHoạt động xã hội:


Những đóng góp cho hoạt động:


Thời gian/địa điểm:


Vai trò của ứng viên trong hoạt động đó:


Bạn đã học được điều gì qua hoạt động xã hội đó(*)

V. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Ứng viên hãy download, khai và đính kèm:1. Đơn xin xác nhận hoàn cảnh (download ở đây) có xác nhận của địa phương và nhà trường trên đơn.

(Maximum file size: 2MB)
Tải file lên
2. Bản công chứng sổ hộ nghèo hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo (nếu có).

(Maximum file size: 2MB)

3. Các tài liệu chứng minh hoàn cảnh gia đình khác (nếu có).

(Maximum file size: 2MB)

4. Câu hỏi tự luận (*)

(Maximum file size: 2MB)
Tải file lên

(*) Các tài liệu chứng minh hoàn cảnh gia đình khác: ví dụ sổ vay vốn ngân hàng, hồ sơ bệnh án v.v cần scan và lưu thành 1 file pdf để đính kèm.

(*) Lưu ý hồ sơ sẽ không được xét tuyển nếu thiếu đơn có xác nhận hoàn cảnh gia đình (Phần V của đơn ) và Phần câu hỏi tự luận (Phần VI của đơn).

VI. CÂU HỎI TỰ LUẬN

(Phần câu hỏi tự luận là một phần bắt buộc phải gửi kèm khi học bổng LUYF. Các ứng viên được yêu cầu làm phần câu hỏi tự luận trên 1 file word và đính kèm vào Mục V.4 – Câu hỏi tự luận ở phía trên)

Các ứng viên trả lời các câu hỏi sau. Mỗi câu trả lời không quá 500 từ.

  1. Bạn đánh giá thế nào về những khó khăn hiện tại trong học tập và trong cuộc sống của bạn? Hãy kể về một khó khăn lớn nhất mà bạn đã từng gặp phải. Bạn đã vượt qua khó khăn đó như thế nào? Điều gì đã tiếp thêm động lực để bạn vượt qua khó khăn đó?
  2. Bạn đã từng đi làm thêm hoặc làm thực tập sinh cho các công ty, tổ chức nào chưa? Những kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy được? Nó đã ảnh hưởng như thế nào đến định hướng nghề nghiệp tương lai của bạn?
  3. Mục tiêu nghề nghiệp trong 5 năm tới của bạn là gì? Học bổng Thắp sáng tương lai có vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu đó như thế nào?
  4. Vì sao bạn lại mong muốn nhận học bổng Thắp sáng tương lai? Bạn hãy trình bày kế hoạch sử dụng học bổng này nếu được cung cấp học bổng?
  5. Hãy trình bày kế hoạch của bạn để đóng góp cho sự phát triển của Quỹ Học bổng Thắp sáng tương lai nếu bạn đạt được học bổng và là thành viên của Quỹ học bổng