Đăng ký học bổng

Đăng ký học bổng

 

Đăng ký học bổng:

Ứng viên vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn nộp hồ sơ học bổng Thắp sáng Tương lai trước khi vào phần đăng ký online, vui lòng truy cập vào link ở đây.

Ứng viên tham khảo thêm các thông tin cũng như những thắc mắc thường gặp trong quá trình nộp học bổng tại link ở đây.

Khi điền vào biểu mẫu này, bạn đồng ý cho phép ACCA có thể sử dụng thông tin của bạn (được cung cấp trong biểu mẫu này hoặc trong các sự kiện khác của ACCA) để liên hệ với bạn về các tin tức trong ngành, sự kiện, cơ hội nghề nghiệp và các thông tin liên quan khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với bên các bên tài trợ, bên thứ 3 cung cấp dịnh vụ và kiểm toán. Xin lưu ý rằng đối với các các cá nhân bên ngoài Vương quốc Anh, thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trong hệ thống thông tin chính của ACCA được đặt tại Vương quốc Anh và có thể được truy cập bởi văn phòng ACCA khu vực nơi bạn đang sinh sống. ACCA xử lý thông tin trong phạm vi Châu Âu, nhưng cũng có thể chuyển dữ liệu ra ngoài khu vực Châu Âu như một phần của hoạt động và cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin về quyền cá nhân, vui lòng tham khảo lưu ý về bảo mật của ACCA(www.accaglobal.com/data-protection), hoặc liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nguồn: